Regulamin strony www.chrupsy.pl

Strona internetowa działająca pod adresem http://www.chrupsy.pl prowadzona jest przez CRISPY NATURAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Kaliszu, ul. Łódzka 145a, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000467337. NIP: 618-214-42-96, Regon: 302460943.

 

 1. Użytkownik witryny www.chrupsy.pl może z niej korzystać jedynie w celach zgodnych z polskim prawem, oraz nie naruszając zasad powszechnie przyjętych norm moralnych, zasad dobrego zachowania wobec innych użytkowników.

2. Zakazane jest publikowanie treści obraźliwych w stosunku do innych użytkowników. Tego rodzaju działania będą przez nas karane poprzez ostrzeżenie lub blokadą konta jeżeli tego rodzaju zachowania będą się w przyszłości występować.

3. Zastrzegamy sobie prawo do wysłania zarejestrowanym użytkownikom portalu informacji/newsletter'a nt. naszych nowości, produktów, ciekawych informacji.

4. Kopiowanie treści naszej strony oraz elementów graficznych znajdujących się na niej bez naszej zgody jest zabronione.

5. Zastrzega się prawo do zmiany niniejszego regulaminu.